Znáte z našeho katalogu

Banner

ČSN EN ISO 10545- 9 - Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty

 

Stanovení odolnosti keramických obkladových prvků proti náhlým změnám teploty je stanoveno normou ČSN EN ISO 10545-9. Tato změna stanovuje postup, jakým se zjišťuje odolnost keramických obkladových prvků proti náhlým změnám teploty za podmínek, které jsou obvyklé při jejich použití.

Postup provádění zkoušky

Toto stanovení se provádí na celých obkladových prvcích desetinásobným střídáním teploty mezi 15°C a 145°C.

Přístroje, nutné k provedení zkoušky

 

A) Přístroj pro nízké teploty, kterým protéká studená voda, která má teplotu 15±5°C. Jednou z možností je lázeň, která má délku 55 cm,  šířku  35 cm a výšku 20 cm s proudem vody o průtokové rychlosti 4 l/min. Můžeme však použít i jiný přístroj.

 

  • Pro zkoušku s ponořením, kterou můžeme použít u všech obkladových prvků, které mají nasákavost menší nebo rovnou 10% (m/m) není vodní lázeň zakrytá a je tak hluboká, aby v ní obkladové prvky byly uloženy svisle a byly celé ponořeny.
  • Pro zkoušku bez ponoření, která se používá u obkladových prvků, které mají nasákavost větší než 10% (m/m) je vodní lázeň zakryta hliníkovou deskou, která má tloušťku 5 mm tak, aby hladina vody byla v kontaktu s touto deskou. Hliníková deska je pokryta 5 mm vrstvou hliníkové krupice, která má zrnitost 0,3 až 0.6 mm.
B) Sušárna pro teploty od 145°C do 150°C.

Zkušební tělesa

Zkoušíme nejméně 5 celých obkladových prvků

Postup zkoušení

Obkladové prvky nejdříve prohlédneme pouhým okem ze vzdálenosti 25 až30 cm při osvětlení asi 300 lx, jestli nejsou poškozené. Pro zkoušku používáme výhradně nepoškozené obkladové prvky. Pro předběžnou zkoušku na rozlišení vad použijeme roztok methylénové modře.

  • Zkouška ponořením.

Obkladové prvky s nízkou pórovitostí a nasákavostí 10 % nebo menší ponoříme svisle do vody o teplotě 15±5°C tak, aby se vzájemně nedotýkaly.

  • Zkouška bez ponoření

Glazované obkladové prvky, které mají nasákavost vyšší než 10% položíme glazovanou plochou dolů na hliníkovou krupici nad studenou lázeň.  Teplota lázně je 15±5°C.

Po obou metodách se tělesa po 5 minutách ochlazování předělají do sušárny, kde je necháme při teplotě 145±5°C tak dlouho, až se jejich teplota ustálí. Většinou se jedná o 20 minut. Ihned po té tělesa opět ochlazujeme a tento postup opakujeme 10x. Poté zkušební tělesa prohlédneme pouhým okem ze vzdálenosti 25 až 30 cm a při osvětlení asi 300 lx, jestli nejsou viditelně poškozené.  Abychom snadněji určili poškození a vady použijeme vhodné barvivo např. vodný 1% roztok methylénové modře s maličkým přídavkem smáčedla, který natřeme na glazovanou lícní plochu zkušebních těles. Po minutě otřeme barvivo vlhkou utěrkou.

Protokol o zkoušce

Ze zkoušky musíme vyhotovit protokol, ve kterém uvedeme.

  • Odkaz na tuto část normy
  • Popis obkladových prvků
  • Nasákavost obkladových prvků
  • Druh zkoušky, který byl použit – s ponořením nebo bez ponoření
Počet obkladových prvků, které jsou viditelně poškozeny
 
Banner

Vyhledej na webu

Partneři KD

Ceramica Vogue
Musis
Appiani
Century
Versace