Postup při pokládání na cementové potěry
Při pokládce na cementové potěry se doporučuje použít speciální lepidla, u kterých jsou prováděny zkoušky na pevnost ve střihu (gres/gres) podle ANSI A-118,1. Jedná se o nejdůležitější zkoušku vůbec, která garantuje dokonalou přilnavost lepícího tmelu k dlaždici i k podkladu v každém spoji, i v tom nejvíce namáhaném spoji u každé podlahy v interiéru a exteriéru, v zónách s vysokými tepelnými výkyvy, mrazovými cykly a podobně. Díky této specifické zkoušce se ekokompatibilní jednosložková cementová lepidla řady H40 řadí mezi lepidla s vysokou odolností a vysokou deformovatelností ve střihu, která zajistí úplné nasycení podkladu a dlaždice (Třída C2 E podle EN 12004) a (ISO 13007). Zástupcem takového lepidla je například lepící tmel H 40 Eco Flex, ideální pro GreenBuilding, – od italského výrobce Kerakoll, který v ČR zastupuje autorizovaný a výhradní prodejce společnost Ecomineral, s.r.o. Technologie SAS a STC jsou zárukou vrcholu výkonnosti ve své třídě. Takové lepidlo je vhodné k pokládce dlažby každého formátu a tloušťky s naprostou bezpečností i v nejtěžších situacích. Při pokládce je třeba brát ohled na dilatační spáry v podloží, které musí být u větších ploch nejméně každých 25 cm².


Rychlá pokládka
Pro rychlou pokládku, v praxi to znamená, že již po 3 hodinách se může provádět spárování, jsou určena velmi rychle tuhnoucí a vytvrzující ekokompatibilní jednosložková lepidla s výrazně prodlouženou dobou pro zpracování, která je srovnatelná s lepidly s normálním časem tuhnutí, jako je například H 40 Eco Rapid, ideální pro Greenbuilding, – od italského výrobce Kerakoll, který v ČR zastupuje autorizovaný a výhradní prodejce společnost Ecomineral, s.r.o. (Třída C2F TE podle EN 12004) a (ISO 13007), v technologii SAS a STC, u kterého jsou prováděny zkoušky na pevnost ve střihu (gres/gres) podle ANSI A-118,1, s vysokou odolností a nulovým svislým skluzem. Takové lepidlo je rovněž vhodné k pokládce nového obkladu a dlažby na původní podklad bez použití penetračního nátěru. Když provádíme pokládku na tepelné potěry, tedy i na ty, které obsahují starší tepelné smyčky, ve kterých proudící voda dosahuje vysokých teplot, je nutno dlaždice pokládat se spárami o šířce nejméně 3 mm.
U kladení menších formátů dlaždic, přesněji do velikosti formátu 30x30 cm můžeme použít vylepšená cementová ekokompatibilní jednosložková lepidla (Třídy C2 TE podle EN 12004), jako je například Extra Eco, ideální pro Greenbuilding, – od italského výrobce Kerakoll, který v ČR zastupuje autorizovaný a výhradní prodejce společnost Ecomineral, s.r.o.

 

Pokládka na deformovatelné podklady
Při pokládce na podklady podléhající deformacím (vhodné pevné a stabilní dřevěné podklady), je určené ekokompatibilní jednosložkové lepidlo s vysokou odolností a nulovým svislým skluzem, jako např. H 40 Eco Extraflex, ideální pro Greenbuilding, – od italského výrobce Kerakoll, který v ČR zastupuje autorizovaný a výhradní prodejce společnost Ecomineral, s.r.o. (Třída C2 TE podle EN 12004, S1 podle EN 12004) a (ISO 13007), v technologii SAS a STC, zkoušky na pevnost ve střihu (gres/gres ) podle ANSI A-118,1. Lepidlo má mimořádnou adhezní sílu a odolnost vůči deformacím. Stejné lepidlo se také použije při nutnosti rychlé pokládky na podklady podléhající deformacím.

 

Pokládání podlahy na stávající plochy
V případě, že keramickou dlažbu budeme pokládat na pevně přilepené, nepoškozené stávající dlaždice, i tady platí, že je třeba lepit dlažbu s ohledem na původní dilatační spáry. U větších ploch je třeba mít dilatační spáry každých 25m².
Pokud použijeme na stávající plochy větší formát dlaždic jako je 30x60 cm, 40x40 cm, 60x60 cm nebo i větší, je třeba použít speciální ekokompatibilní jednosložková cementová lepidla s vysokou odolností a vysokou deformovatelností ve střihu, která zaručují zvýšenou přilnavost k podkladu tím, že zajistí úplné nasycení podkladu a dlaždice (Třída C2 E podle EN 12004) a (ISO 13007). Takovým lepidlem je H 40 Eco Flex, ideální pro Greenbuilding, – od italského výrobce Kerakoll, který v ČR zastupuje autorizovaný a výhradní prodejce společnost Ecomineral, s.r.o., v technologii SAS a STC zkoušky na pevnost ve střihu (gres/gres) podle ANSI A-118,1. Lepidlo je vhodné k pokládce dlažby každého formátu a tloušťky a na původní dlažbu bez použití penetrace.
Pro formáty do 30x30 cm jsou určena vylepšená ekokompatibilní jednosložková cementová lepidla (Třídy C2 TE podle EN 12004) jako je Extra Eco, ideální pro Greenbuilding, - od italského výrobce Kerakoll, který v ČR zastupuje autorizovaný a výhradní prodejce společnost Ecomineral, s.r.o.
V případě, kdy je potřeba položit dlažbu na stávající plochy velmi rychle, za tím účelem jsou určena velmi rychle tuhnoucí a vytvrzující ekokompatibilní jednosložková lepidla s prodlouženou dobou pro zpracování, která je srovnatelná s lepidly s normálním časem tuhnutí jako je např. H 40 Eco Rapid, ideální pro Greenbuilding, – od italského výrobce Kerakoll, který v ČR zastupuje autorizovaný a výhradní prodejce společnost Ecomineral, s.r.o. (Třída C2F TE podle EN 12004) a (ISO 13007), v technologii SAS a STC, zkoušky na pevnost ve střihu (gres/gres) podle ANSI A-118,1. s vysokou odolností a nulovým svislým skluzem, Takové lepidlo je vhodné k pokládce nového obkladu a dlažby na původní podklad bez použití penetračního nátěru.

 

Postup při roztírání lepidla
Vylepšená lepidla jako je například Extra Eco se nanášejí pomocí vhodného ozubeného hladítka, v závislosti na formátu a typu dlaždice. Pomocí hladké strany ozubeného hladítka se rozetře první tenká vrstva kvůli regulaci absorpce podkladu, a to tak, aby se obklad položil během uvedené otevřené doby. Ve venkovním prostředí a v prostředí podléhajícím silnému provozu je nutné aplikovat dvojí vrstvu, to znamená, že se nanese jedna vrstva lepidla na dlaždici a druhá na podklad, aby se zajistilo stoprocentní pokrytí zadní strany dlaždic.

Lepící tmel H40 Eco Flex se aplikuje pomoci vhodného ozubeného hladítka, v závislosti na formátu a vlastnostech zadní časti dlaždice. Dobrým pravidlem je nanést rovnou stranou stěrky první tenkou vrstvu a přitom silněji tlačit na podklad, aby bylo zajištěno maximální přilnutí k podkladu a správná absorpce vody. Poté se nastaví tloušťka vrstvy sklopením ozubené stěrky.
Nutné je nanášet lepidlo na takový povrch, který umožňuje pokládku obkladů do stanovené otevřené doby, tj do doby, dokud nanesené lepidlo na povrchu nezasychá. Často je nutné zkontrolovat jeho vhodnost, jelikož se může značně lišit v případě jednotlivých aplikaci, a to v návaznosti na různé faktory, jako jsou vystavení slunci, či prouděni vzduchu, sáni podkladu, teplota, či relativní vlhkost vzduchu. Každou dlaždici je nutné přitlačit, aby se kompletně a rovnoměrně spojila s lepidlem. V případě pokládky v prostředí vystaveném silnému provozu, v exteriéru, na vytápěné podlaze nebo u materiálů, které je nutno během pokládky brousit, či které mají formát > 900 cm2, to znamená formát větší než 30 x 30cm, je bezpodmínečně nutné aplikovat techniku dvojího nánosu, která zajistí pokládku na čerstvé lepidlo, stoprocentní pokrytí zadní strany dlaždic a především maximální hodnotu přilnavosti. Všeobecně platí, že keramická dlažba nevyžaduje speciální přípravu, je ale v každém případě nutné zkontrolovat, aby nebyly přítomné zbytky prachu nebo mastnost na povrchu, aby byl podklad pevný, kompaktní, dokonale vyzrálý, bez trhlin a nevykazoval známky nedostatečné soudržnosti.

JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework